PCN er et nordisk netværk af professionelle, der arbejder med tilbud til døve og døvblinde med funktionshæmning.

Mål

  • at udvikle samarbejdet mellem de nordiske lande
  • at fremme funktionshæmmede døve og døvblinde børn, unge og voksnes muligheder til støtte, uddannelse, sprog, arbejde og kultur
  • at medvirke til og støtte kultur- og udviklingsaktiviteter i bred forstand for målgruppen, deres pårørende og personale
  • at fremme dokumentationsarbejde og videnskabelig forskning for målgruppen
  • at støtte og udveksle forskningsprojekter og etablere et kollegialt kontaktnet

Fokus

Inden for de nærmeste år er PCN’s fokus først og fremmest på følgende elementer:

  • koordinering og udveksling af faglig erfaring og viden
  • udvikling af sociale og kulturelle arrrangementer
  • strategisk udvikling af samfundsservice til døve og døvblinde i de nordiske lande

PCN afholder fagkonferencer for professionelle samt en nordisk kulturfestival hvert andet år for døve med yderligere funktionsnedsættelse. Konferencerne og festivallen er åbne for alle – ikke kun medlemmerne af PCN.